Co jsou chilli papričky a jak je pěstovat?

featured_23.jpg
Z mnoha způsobů naklíčení v médiu doporučujeme nejšetrnější a to použití Rockwoolové vaty

Chilli papričky pěstovali již indiáni v předkolumbovské době. Byla to jedna z prvních samosprašných plodin v Americe.

Za pálivost chilli je zodpovědný rostlinný alkaloid kapsaicin. Ten patří do skupiny kapsaicionidů, který obsahuje další pálivé látky dihydrokapsaicin. V malém množství pak nordihydrokapsaicin, homokapsaicin, homodihydrokapsaicin a další. Pálivost se dostavuje při styku kapsaicinu se sliznicemi. Kapsaicin se váže na teplotní receptory a působí tak pocit tepla až bolestí. Je to naprosto stejné jako když se spálíte o horký předmět nebo opaříte pusu horkým nápojem.

Předpěstování rostlinek chilli paprik

K naklíčení vybíráme vitální a nadějná semínka, která byla skladována v suchu, temnu a chladu a pro zajištění klíčivosti maximálně tři roky stará. Vyvarujeme se špatnému zbarvení, černým skvrnám, různým mechanickým deformacím, změkčení nebo plísní či jinými škůdci napadeným semínkům. Špatný pěstitel je ale mnohdy ten největší škůdce.

Je třeba vzít v potaz, že rostlina obvykle potřebuje 6 až 9 měsíců k dozrání plodů. Je tedy na každém pěstiteli, aby správně odhadl dobu, kdy může po posledním mrazu předpěstovanou rostlinu vysadit ven, aby stihl sklidit před prvním mrazem. Místní klimatické podmínky můžeme ovlivnit několika faktory: předpěstování, použitím odolných a uzpůsobených odrůd a samozřejmě pěstováním ve fóliovnících nebo sklenicích, které nám pomáhají prodloužit vegetační období a klimatizují prostředí do ideálních podmínek.

Z mnoha způsobů naklíčení v médiu doporučujeme nejšetrnější a to použití Rockwoolové vaty. Snažší však zpočátku bývá substrát. U něho je třeba dbát na sterilitu. Ve fázi pěstování je velice důležitá vlhkost. Vyvarujeme se převlhčení a naopak vyschnutí. Ideální způsob, jak vlhkost udržovat je rozprašovač.

Přesazování rostlin chilli papriček

Jestliže na rostlině papričky vyrazily děložní lístky, vstupuje do hry další zásadní faktor a to světlo. Pro rostlinu chilli papričkyje zásadní, aby den byl již dostatečně dlouhý. Můžeme zpočátku rostlinám svítit, při nedostatku světla rostliny paprik vytahují stonek vysoko, dělá rostlinu křehkou a nestabilní. Všechno, čím rostlině papriky pomůžeme v začátcích, nám vrátí svou vitálností a stabilizovaným růstem. V této fázi rostliny  chilli papriček přesazujeme do vlastních kontejnerů (10x10cm postačuje). Zde nám rocwool pomáhá, protože při přesazení rostlinu vkládáme do hlíny s rockwoolem a nepopotahujeme rostlinku za kořínky, čímž se varujeme následných problémů. Někteří pěstitelé spíše preferují Jiffy rašelinové tablety. Výhodu mají stejnou, tedy přesazení rostlinky s celým kořenovým balem, ovšem obal rašelinové tablety se časem rozpadá a nebrání kořenům v dalším rozvoji. Oproti tomu Rockwool se nerozpadá a zůstává u kmínku do její smrti, což slabším rostlinám může způsobovat potíže při růstu a látkové výměně.

 

Péče o dospělé rostliny

Světlo: Sladké papriky i chilli papričky jsou v drtivé většině světlomilné plodiny. Vybírejte místo s nejdelší možnou sluneční expozicí. Doba slunečního svitu se pozitivně odráží v chutnosti plodů a jejich bezproblémovém dozrávání. Dostatek světla rostlině napomáhá k celkové vitalitě a vyšší odolnosti proti nákazám. 

Teplota: Ačkoli již existuje mnoho aklimatizovaných odrůd do našeho podnebí, vždy mějte na paměti, že rostlina nazpět přirozeně inklinuje k sobě prapůvodním tropickým požadavkům. Na mrazíky je náchylná a delší nízké teploty rostlinu zásadně vyčerpávají, popřípadě způsobují zpomalení potřebného růstu a ztrátu vámi předpěstovaného náskoku. Není tedy myslitelné vysazovat sazeničku předčasně do chladného počasí s krátkým slunečním svitem. Ideální teplota pro růst se nejčastěji uvádí okolo 25°C. Teploty nad 35°C přinášejí paprikám také komplikace. V nevětraném skleníku se této teploty docílí velice rychle a v listech přestává probíhat látková výměna. Chilli paprikám vyhovuje proudění vzduchu ve vyšších partiích. Časté větrání skleníku u stropu se tedy projevuje jako žádoucí. Naopak máte-li u vás podnebí na pěstění venku, chraňte rostlinu proti proudění od země, to snáší hůře.

Vlhkost: Vysoká vzdušná vlhkost není paradoxně pro původem tropické Chilli papriky vhodná. Nejčastěji se s tímto problémem budete setkávat u špatně větratelných fóliovnících, u kterých se na stěnách drží voda. Teplo a vlhko je vyhledávané prostředí plísněmi a nevětraným prostředím se zvyšuje riziko nákazy. Špatnou zálivkou se rostlině také může více ublížit, než jí prospět. Zalévejte vždy vlažnou a odstátou vodou. Studená voda např. ze studně způsobuje rostlinkám teplotní šok, který zabraňuje přijmutí vody. Tento problém se nejčastěji projevuje v horkých letních měsících. Velikým problémem je pak odhad vlhkosti půdy. Chilli papriky nesnášejí trvalé zamokření půdy. Mnoho pěstitelů si tento problém neuvědomuje a  v dobré víře chtějí rostlině dopřát až ji doslova utopí. Daleko lépe papriky snesou občasné sucho nežli přelévání. Ideálním stavem je mírně vlhká půda v období růstu a  v období dozrávání ještě zálivku trošku omezit. Je to jeden z požadavků pro navyšování pálivosti chillia zabránění osmotických tlaků v plodu a následného praskání.

 

Půda: Nemáte-li možnosti a přístup k přírodním hnojivům, můžete volit umělá hnojiva, která vám doporučí v každém slušném zahradnictví. Zde však na vás čeká několik překážek. Musíte přesně vědět, jakým hnojivem co chcete na rostlině podpořit a kdy toto hnojivo nasadit. Vždy si řádně pročtěte, zda ono hnojivo podporujete růst, květ nebo plod. Doporučené dávkování u umělých hnojiv bývá nadsazováno a spoustu nepotřebných látek pak rostlina ukládá do plodu, který pak jíte.

SeedsGo doporučuje geniální hnojivo určené přímo pro pěstování chilli papriček - Chilli focus

 

Příjemné pěstování chilli papriček a dobrou chuť přeje

Team SeedsGo