Jamajka legalizuje, konopí poroste!

featured_69.jpg
Evropské země, berte si příklad z Jamajky!

Spojitost s lidskými právy a náboženskou svobodou, která se vztahuje i k samotné léčbě, je klíčovým problémem reformy drogové politiky na Jamajce. V této zemi se stal pozitivní průlom.

Dekriminalizací konzumace a držení konopí zastavila vláda zatýkání konzumentů a přijala náboženská práva vyznavačů rastafariánství , pro které je marihuana charakteristickým rysem jejich víry.  Jamajka se tedy zařadila mezi první země, které legalizovaly konopí jako hlavní prvek náboženských obřadů.

Z globálního hlediska vyvrcholila válka proti drogám k zásadnímu zlomu. Většina inteligentní populace bere na vědomí, že černý trh s narkotiky nelze eliminovat pomocí zákazů a trestů. Vždy bude platit, že kde se vyskytuje poptávka, ihned vzniká i nabídka. Kriminalizace konopí zapříčinila velkému počtu lidí po celém světě nesmírné utrpení a přitom se jednalo pouze o rozšíření jeho užívání.

Touha dosáhnout přeměněného stavu vědomí je spojena s lidskou přirozeností od vzniku civilizace a souvisí s rozvojem lidské společnosti i kultury. Hudba, jazyky, umění, lékařství, duchovno i spojení mezi členy určité komunity byly od prvopočátku ovlivňovány dovedností pozdvihnout vědomí na vyšší úroveň.

Zákazem velkého množství technik a prostředků umožňujících získání jiného stavu vědomí zakročují vlády i organizace spojených národů do nejvíce soukromých sfér osobní svobody a lidských práv. Jestliže člověk svým jednáním nezasahuje a neomezuje ostatní osoby, měl by mít volbu toho, v jakém vědomí se chce on sám nacházet. Základní právo člověka na rozvíjení jeho osobnosti bylo v nedávné době schváleno mexickým Nejvyšším soudem, který uznal, že užívání konopí je základním lidským právem.

Přísné zákazy nakonec vedly k tomu, že narkotika získávaná pouze na černém trhu jsou v dnešní době mnohem koncentrovanější a silnější než předtím.  Opia byla nahrazena heroinem, koku byla vyměněna za kokain a crack a tradiční, venku pěstované bylo vytlačeno skunkem s vysokým obsahem THC. Protizákonný trh s drogami se stal obrovským byznysem, jehož vedlejšími následky jsou nemoci, násilí, korupce a destabilizace různých oblastní nebo dokonce celých států.

Zákaz zabraňuje až 80 procentům celé populace k možnosti zmírnit určité druhy bolestí, čímž dostupnost patří mezi základní lidská práva. Zamezuje tím také v uskutečňování laboratorních testů, které se zabývají pozitivními přínosy konopí a jiných kontrolovaných substancí. Produkty z konopí by mohli zabránit či utlumit utrpení milionů nemocných.

Drogové zákony neberou zřetel na nejnovější vědecké objevy. Přitom alkohol a tabák se řadí mezi nejnebezpečnější a nejškodlivější návykové látky, které jsou pro společnost legální. Dle aktuálních zdravotních norem by tomu tak být nemělo.

Jamajská vláda učinila ctihodný krok za pomezí pouhé dekriminalizace a uzákonila, jak držení konopí pro vlastní potřebu, tak i pěstování pro léčebné, spirituální i náboženské účely. Nová legislativa akceptuje právo komunity rastafariánů na praktikování svého náboženství. Tato změna umožnila základ pro vznik a rozvoj obchodu s technických a léčebným konopím.

Legální a regulovaný trh má mnoho pozitiv. Penalizace uživatelů poškozuje nevinné a zbytečně plní věznice. Striktně regulovaný trh lépe dohlíží na nezletilé, zlepšuje dohled na kvalitu nabízených výrobků a jejich náležité značení, snižuje reklamu a udává relevantní a důvěryhodné informace. Oficiálním schválením možnosti léčebného konopí zpřístupnila Jamajka možnosti výzkumu a povolila lékařům předepisovat konopí pacientům trpícím různými druhy onemocnění.

Do budoucna má Jamajka potenciál se stát vyhledávanou lokalitou pro zdravotní turisty, protože místní kliniky budou legálně zprostředkovávat konopí jako aparát na léčby depresí, závislostí, posttraumatických stresových poruch, různých bolestí a dalších obtíží. Při správném nastavení norem se může konopí stát důležitým zdrojem příjmů do státního rozpočtu a tím by se zlepšila jamajská ekonomika, tak by se zvedlo postavení ostrova na mezinárodní politické scéně. Jamajka má možnost se proslavit nejen pomocí vynikajících sportovců, ale také v oblasti regulace konopí.

Jamajská vláda je rozhodnuta podporovat výzkum a zároveň rozvoj vědomostí u zdejších lékařů a dalších specialistů přes konopí. Nadace Beckley Foundation má velký zájem o spolupráci na tomto projektu, aby měla možnost objevit využití konopí v medicíně.

Již zmiňovaná nadace také spolupracuje s vědci z londýnské University College na studii, která díky speciální technologie dokáže zobrazit mozkovou aktivitu a srovnává účinky různých odrůd konopí s odlišným množství THC a CBD.

Zajímavé jsou původní jamajské odrůdy, které se dají získat jen velmi zřídka. Tyto odrůdy se budou více studovat a zachovávat jejich prvotní složení a tím ponecháme jejich genetickou různorodost konopí a s tím zůstane i jejich nedílná součást rastafariánského kulturního dědictví.

Nadace Beckley je jedinečná tím, že se nachází na působnosti vědy, tak i politiky, což jsou tyto dvě odvětví od sebe často oddělené. V roce 2011 se veřejnosti rapidně změnil názor ve prospěch reformy drogové politiky. Vážené osobnosti a odborníci na celém světě varují, že prohibice je zbytečná a je potřeba ji nahradit umírněnějším přístupem. Tento postoj by se měl upravit podle moderních poznatků a zmírnit rizika ve všech stupních, a také musí brát zřetel na svobodu volby jedince.

Rozvíjejícím se výzkumem terapeutického potenciálu konopí, předpokládáme, že míra legálního trhu v následujících letech znatelně poroste. Z Jamajky by si mohly vzít příklad evropské země a povolit prozatím základní lidská práva těm, pro které je konopí léčebné nebo k účelům svého náboženství.

 

 

 Sledovat nás můžete také na Facebooku  Instagramu  Twitteru