Prohlášení o věku

Prohlášení o dosaženém věku.

Prohlašuji, že jsem osoba starší 18ti let.

V případě nákupu konopných semen, kupující potvrzuje, že dosáhl věku 18ti let a semena nakupuje výhradně za účelem sběratelským a zavazuje se tyto semena bez patřičného povolení nezneužít. Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze informativního charakteru. V žádném případě neslouží k nabádání jakékoliv protiprávní a trestní činnosti. Dle platné legislativy České republiky uvádíme, že semínka konopí nejsou určena k sadbě a zasazením semínka se kupující dopouští trestného činu - „Nedovolená výroba omamné a psychotropní látky“. Pokud kupující kupuje konopná semínka, musí v objednávkovém formuláři potvrdit, že je starší 18 let a je obeznámen se zákony České republiky a našimi doporučeními. Společnost Seedsgo s.r.o. jako provozovatel e-shopu Czechoseeds.eu, je proti zneužívání nepovolených látek nebo látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za případnou trestní činnost našich zákazníků. Semena skladujte při teplotě 0 - 5°C a sejte pouze v případě, že se změní legislativa. Reklamace klíčivosti se na tyto sběratelská semena nevztahuje a nebudeme tedy ani reklamace řešit (semena jsou sběratelský předmět). Děkujeme Vám za pochopení a dodržení doporučených rad.